จะเห็นได้ว่าไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบไปทุกอย่าง มนุษย์ประกอบไปด้วยร่างกายและจิตใจ ซึ่งบางครั้งจะพบว่าคนที่มีจุดบกพร่องเรื่องร่างกาย (รูปร่าง) ก็จะมีผลต่อจิตใจ ขณะเดียวกันคนที่มีข้อบกพร่องทางจิตใจ ก็จะมีผลต่อร่างกาย และจะสะท้อนออกมาเป็นบุคลิกของคนคนนั้น คนที่หน้าตาไม่ดี หุ่นไม่สวย จะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่สุงสิงกับใคร เพราะไม่มั่นใจในตัวเอง บางคนเพิ่งอกหัก (มีปัญหาทางจิตใจ) อาจจะประชดด้วยการกินไม่ยั้ง จนทำให้รูปร่างอ้วน ดังนั้นจึงการคิดที่จะแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาร่างกายและบุคลิกภาพ การพัฒนาทางร่างกายจึงเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพแบบหนึ่งการที่มีบุคลิกภาพดีช่วยให้งานสำเร็จได้ครึ่งหนึ่งแล้ว คนที่มีจุดบกพร่องทางร่างกายจึงต้องเสริมสร้างส่วนนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้งานและการดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น

ศัลยกรรมตกแต่งจึงเป็นคำตอบหนึ่งในการพัฒนาร่างกาย และทำให้คุณมีบุคลิกภาพที่ดี เพราะฉะนั้นศัลยกรรมทำให้คุณประสบความสำเร็จทางด้านการงานได้ จากประสบการณ์จะพบได้บ่อยๆ ว่านิสิตและนักศึกษาที่ใกล้จะจบการศึกษามักจะมีวิธีเรียมตัวเองเพื่อพร้อมที่จะไปฝึกงานหรือสัมภาษณ์ เพื่อเข้าทำงานโดยการเสริมสร้างบุคลิกภาพต่างๆ เช่น การเสริมจมูก การทำตาสองชั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการพบปะผู้คน ซึ่งก็เป็นความคิดที่ถูกต้อง ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้

การเสริมจมูกปัจจุบันสามารถจะอยู่ได้ตลอดไป ไม่มีอายุการใช้งาน แต่การผ่าตัดอย่างอื่นๆ เช่น การทำตาสองชั้น ควรจะอยู่ได้ประมาณ 10 ปี ก็จะเริ่มมีการหย่อยยานของผิวหนังลงมา ก็จะมาพบแพทย์เพื่อเก็บอีกครั้งเพื่อความสวยงาม แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกอย่างจะแก้ไขด้วยศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมตกแต่งไม่สามารถจะฝืนธรรมชาติได้ เช่น การดึงหน้า การดึงแต่ละครั้งแม้จะทำให้ดูเยาว์วัยขึ้น 10 – 15 ปี ก็ไม่สามารถอยู่ไปได้ตลอดชีวิต ส่วนจะอยู่ได้นานแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากผ่าตัดดึงหน้าแล้ว คนไข้ดูแลตัวเองดีแค่ไหน ถ้าทะนุถนอมผิวหน้า เช่น ให้ความชุ่มชื้นต่อผิวหนัง การดึงหน้าแต่ละครั้งก็ควรจะอยู่ได้อย่างน้อย 10 ปี แต่ถ้าไม่ทะนุถนอม เพียง 3 – 4 ปี ผิวหน้าก็จะเริ่มหย่อนยาน และต้องดึงหน้าใหม่

โดยสรุปแล้วการทำศัลยกรรมตกแต่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์ปัจจุบันประสบความสำเร็จในชีวิตได้ โดยในสมัยก่อนอาจจะเห็นว่าไม่จำเป็นด้วยเหตุผลหลายอย่างรวมทั้งเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดสมัยก่อนค่อนข้างยุ่งยาก แต่ปัจจุบันนี้การผ่าตัดศัลยกรรมได้พัฒนาขึ้นมากจนดูเป็นเรื่องง่ายเมื่ออยู่ในมือของ “ผู้ชำนาญ”

1.เบี้ยประกันรถยนต์
หมายถึง เงินที่ทางผู้ประกันรถยนต์หรือผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันรถยนต์ โดยจำนวนเงินนั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการประกันภัยที่ทางผู้ขับรถได้เป็นคนที่จะเลือกซื้อแผนประกันภัย อย่างเช่น ถ้าหากว่าคุณเลือกซื้อแผนประกันภัยชั้น 1 ย่อมต้องเสียค่าเบี้ยประกันภัยมากกว่าแผนประกันภัยชั้น 2 เป็นต้น นอกจากนี้แล้วค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนพื้นที่จะมีค่าไม่เท่ากันด้วยนั้นเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่นว่า พื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เนื่องจากในเขตพื้นที่ดังกล่าวนั้นจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าในพื้นที่ต่างจังหวัด ดังนั้น จากข้อมูลในส่วนนี้จึงทำให้จังหวัดที่ใช้งานของรถยนต์มีผลต่ออัตราค่าเบี้ยประกัน ซึ่งรถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนต่างจังหวัดนั้นจะได้รับส่วนลดจากเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้น โดยการให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยจากพื้นที่การใช้งานของรถ เป็นการให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันที่ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทจะเป็นคนกำหนดขึ้นมาเอง ซึ่งการกำหนดต้องผ่านการเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2.ทุนประกันรถยนต์
หมายถึง จำนวนเงินทั้งหมดที่ทางบริษัทจะต้องจ่ายให้กับเจ้าของรถ กรณีที่รถเกิดสูญหายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง ซึ่งไม่สามารถขับขี่ได้ โดยจำนวนเงินทุนประกันจะต้องขึ้นอยู่กับการทำสัญญาประกันภัยที่ทางผู้เอาประกันภัยสามารถตัดสินใจระหว่างการทำสัญญาประกันภัย
3.ภัยธรรมชาติ
เป็นเบี้ยประกันที่จ่ายสำหรับให้ความคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมและภัยธรรมชาติอื่นๆ โดยหากว่าเกิดความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหว ภัยสึนามิ ภัยน้ำท่วม รวมไปถึงอุทกภัยต่างๆด้วย ก็จะสามารถเคลมค่าสินไหมทดแทนได้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจากทุนประกันภัยที่ได้แจ้งทำไว้ โดยหากเกิดความเสียหายนั้นไม่ถึงกับเสียหายทั้งคันรถ คือ ความเสียหายเพียงบางส่วนของตัวรถ อย่างเช่น เครื่องยนต์ เบาะ และภายในตัวรถ ซึ่งเมื่อแจ้งทำเคลม บริษัทประกันภัยก็จะจ่ายค่าล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยถ้าหากว่าเป็นส่วนที่ตกแต่งเพิ่มเติม อย่างเช่น เครื่องเสียหรือส่วนตกแต่งอื่นๆต้องถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ด้วย หรืออาจจะขอเพิ่มความคุ้มครองไว้หรือไม่และจำนวนเท่าไหร่ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยนั้นเอง

วิธีการขับรถบริษัทไปสู่​​ความสำเร็จระดับโลก

ผู้นำของ บริษัท ที่แสวงหาความสำเร็จทั่วโลกจะทำดีเพื่อฟังนิทานอีสปของการแข่งขันระหว่างกระต่ายและเคลื่อนไหวช้า – แต่ผู้ชนะที่ดีที่สุด – เต่า

ในทำนองเดียวกันในการแข่งขันระดับโลกสำหรับการเจริญเติบโตเป็นธุรกิจที่กำลังเตรียมที่จะเล่นเกมยาวที่จะเป็นผู้ชนะ เมื่อ Stefano Pessina พยายามที่จะรักษาความปลอดภัยพันธมิตรบู๊ทส์ ‘เรื่องแรกในประเทศจีนก็ไม่ได้เพียงแค่เรื่องของการยอมรับข้อตกลงและลงนามแล้วเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในความเป็นจริงมันใช้เวลาหลายปีของการวิเคราะห์และการอภิปรายก่อนที่ประธานบริหารนาย Pessina

เป็นแม้จะอยู่ในฐานะที่จะพยายามที่จะเจรจาข้อตกลง ในที่สุดในปี 2005 พันธมิตรบู๊ทส์ได้ข้อตกลงที่จะหุ้น 50% ในกวางโจวยา, หนึ่งของประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดของการค้าส่งยาเสพติด แต่แม้หลังจากนี้จะใช้เวลาหลายปีอีกสองและครึ่งจะได้รับการจัดการที่ได้รับการอนุมัติโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปี 2012 มันก็จัดการประเทศจีนสอง – การซื้อหุ้นของชนกลุ่มน้อยในหนานจิงยา – แต่การอนุมัติกฎระเบียบสุดท้ายของข้อตกลงนี้ยังคงค้างอยู่

นี้คือความเป็นจริงในการทำธุรกิจในประเทศจีน – มันใช้เวลานานมากนานกว่าข้อเสนอที่คล้ายกันในเวสต์ที่นาย Pessina กล่าวว่า “เมื่อคุณเข้าใกล้ประเทศจีนที่คุณต้องเข้าใกล้มันด้วยความคิดที่แตกต่างกันเล็กน้อย. คุณจะต้องเตรียมที่จะอาศัยอยู่ในโลกที่แตกต่างกัน. คุณจะต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าที่คุณจะต้องได้รับเมื่อทำงานในโลกตะวันตก ”

 

นาย Pessina กล่าวว่าจีนคิดในระยะยาวมากเมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่ในทิศตะวันตกและเขากล่าวว่าพวกเขายังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนความคิดของพวกเขาบ่อย

 

เขาต้องการรองเท้าพันธมิตรทางต่อไปผูกกับคู่ค้าในท้องถิ่นที่จะกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในประเทศจีนเพื่อที่จะสามารถได้รับประโยชน์จากอัตราที่รวดเร็วของการเจริญเติบโต แต่กล่าวว่าจะใช้เวลาอย่างน้อยห้าปีเพื่อตอบสนองความทะเยอทะยานนี้

 

Comments Off

1.ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์คุณควรหาข้อมูลจากหลายๆบริษัทและศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ อย่าขี้เกียจอ่านสัญญาประกัน

2.มองดูจุดประสงค์หลักของการทำประกันภัยรถยนต์ของคุณ ว่าเน้นเรื่องอะไรสำคัญที่สุดและเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง

3.ปัจจัยหลักเลยดูน้ำหนักของเงินในกระเป๋าที่คุณพร้อมจะจ่ายให้กับประกันภัยรถยนต์ที่คุณต้องเสียให้กับบริษัทประกัน

4.พยายามเลือกประเภทประกันที่เหมาะสมกับประเภทรถยนต์ของคุณมากที่สุด

5.คุณอาจจะมองข้อเสนอหรือผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับตอบแทนจากการทำประกันที่คุ้มที่สุด

6.เลือกประกันที่คุ้มครองมากกว่าหนึ่ง หมายความว่า หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีรถหลายคัน หรืออาจจะมีญาติพี่น้อง คนรู้จักที่มีรถ อาจจะรวมกันทำประกันบริษัทเดียวกัน เพื่อต่อรองการทำประกันแบบยกล็อต ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทประกันมีข้อเสนอพิเศษให้คุณไม่มากก็น้อย

7.ดูที่การให้บริการเป็นหลัก คุณอาจจะศึกษาข้อมูลหรือการอ่านบทวิจารณ์ต่างๆเกี่ยวกับบริษัทที่คุณกำลังสนใจในส่วนของการให้บริการหรือการเคลมประกันหลังเกิดอุบัติเหตุ

8.พิจารณาถึงฐานะทางการเงินของบริษัทประกัน เพราะบริษัทประกันมีสถานะไม่ต่างอะไรกับสถาบันการเงิน หากฐานะทางการเงินไม่มั่นคงอาจจะทำให้บริษัทล่มหรือปิดกิจการได้  แต่อุปสรรคในการตรวจสอบเรื่องนี้เป็นไปได้ค่อนข้างยาก

9.กำหนดผู้ที่ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันไว้อย่างแน่นอน เพราะการที่คุณกำหนดผู้ขับขี่สำหรับรถยนต์คันที่เอาประกัน จะสามารถช่วยคุณลดค่าเบี้ยประกันลงไปได้มากเลยทีเดียว

10.ทุกบาทควรจะต้องคุ้มค่า แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตัวคุณได้ ตัวอย่างเช่น อายุของคุณหรือรถที่คุณขับ แต่ก็อาจจะมีหลายวิธีที่คุณจะนำมาใช้ซื้อประกันและเพื่อประหยัดการจ่ายเบี้ยประกันให้กับตัวคุณเอง